Disclaimer

Week van de Kinderfilosofie

De website www.weekvandekinderfilosofie.nl valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie, opgericht door Christianne Verheugd en Marianne Scheeper en ingeschreven bij de KvK onder nummer 82455392.

De Week van de Kinderfilosofie  (hierna te noemen “wij”) is een publiekscampagne om kinderfilosofie meer  bekendheid te geven bij een breed publiek. Daartoe is de informatie op deze site van groot belang. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op elk moment te wijzigen.

In deze disclaimer wordt de gebruiker gewezen op de waarborgen en risico’s van gebruik van de website.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij spannen ons in om alle informatie op de website actueel en up-to-date te houden maar kunnen niet aansprakelijk zijn voor eventuele onjuistheden op de site.

Voor veel informatie op de site geldt dat wij die door derden aangeleverd krijgen en slechts als een “hub” fungeren om de informatie bij een groter publiek te krijgen. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels onze website gevonden wordt.

Ook voor storingen in bereikbaarheid van de website kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Beeldmateriaal

Wij doen ons uiterste best om vooraf aan publicatie van beeldmateriaal gemaakt tijdens evenementen van de Week van de Kinderfilosofie daarvoor toestemming te krijgen als mensen herkenbaar in beeld komen. Indien u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van een beeld dan kunt u dit richten aan info@weekvandekinderfilosofie.nl.

Vragen of opmerkingen

Neem met vragen of opmerkingen contact op met ons op via info@weekvandekinderfilosofie.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

d