Privacy & Cookie Verklaring

Week van de Kinderfilosofie

De Week van de Kinderfilosofie (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de bezoekers van haar website (www.weekvandekinderfilosofie.nl). Wij doen dit om onze bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn en om onze doelen te kunnen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom – en op welke manier – we jouw persoonsgegevens verwerken.

Organisatie

De Week van de Kinderfilosofie is een campagne van de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82455392. 

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving. Hieronder lichten we toe wat we waarom doen met jouw gegevens.

Gegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Contactgeschiedenis
 • Overige gegevens die relevant zijn voor een aangemelde activiteit, zoals locatiegegevens daarvan en websiteadressen waar deelnemers zich kunnen aanmelden.

Bronnen

Wij verkrijgen persoonsgegevens

 • Via aanmeldformulieren op de website weekvandekinderfilosofie.nl
 • Via de bestellingen van materiaal op de website www.weekvandekinderfilosofie.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, noch andere gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 • Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@weekvandekinderfilosofie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grondslag van gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doelen:

 • Evenementen: indien je een activiteit organiseert, hieraan meewerkt of deelneemt dan verwerken wij persoonsgegevens om dit goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres, websiteadres.
 • Werving en marketing: wij verwerken persoonsgegevens om nieuwe bezoekers te werven en bestaande bezoekers betrokken te houden bij onze site en het initiatief.
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Verbetering van onze dienstverlening: om behoeften bij onze bezoekers te kunnen analyseren zodat we onze diensten en producten nog beter kunnen laten aansluiten op de vragen van zowel aanbieders van evenementen als deelnemers aan evenementen.
 • Om te voldoen aan de wet.

Termijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen/robots/bots, zonder dat daar een medewerker tussen zit.

Derde partijen

Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derde partijen. Een enkele keer zal dat echter juist aan ons gevraagd worden. De opzet van Week van de Kinderfilosofie is ook om het netwerk te versterken en daarom kan in individuele gevallen een emailadres kunnen worden doorgegeven aan een derde. Dit gebeurt alleen als wij zeker weten dat het emailadres niet zal worden gebruikt voor advertenties, maar voor persoonlijk contact.

We werken niet met marketingbureaus ed. die je gegevens nodig hebben voor hun analyse. We werken alleen met Google Analytics

Hier vind je meer informatie over Google’s privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

Jouw Rechten

Je hebt een aantal rechten. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een mail naar info@weekvandekinderfilosofie.nl is voldoende. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@weekvandekinderfilosofie.nl

Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Je kunt hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hierover ook contact met ons opnemen via info@weekvandekinderfilosofie.nl.

De Stichting heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming: Christianne Verheugd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels.

Cookies en vergelijkbare technieken

We gebruiken functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze staan ten dienste van Google Analytics waarmee het gedrag op de website wordt gemeten en aanpassingen worden gedaan ten einde de bezoeker een betere dienstverlening te kunnen bieden. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser in te stellen waardoor deze eventueel geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Contact?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens neem dan contact op via info@weekvandekinderfilosofie.nl. Wij treden dan zo snel mogelijk in contact met je.

Let op: wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een van de bovenstaande zaken contact met ons opnemen, dan moet dat verzoek gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd)