Privacy- & cookie beleid

Week van de Kinderfilosofie hanteert het volgende beleid t.a.v persoonsgegevens, privacy en cookies.

Week van de Kinderfilosofie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Gegevens voor derden
Week van de Kinderfilosofie geeft persoonsgegevens door aan derden voor zover strikt noodzakelijk voor de dienstverlening.  Als belangrijkste wordt daaronder verstaan het verzenden van bestelde artikelen. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Week van de Kinderfilosofie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt altijd contact opnemen als uw uw gegevens wil laten verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Week van de Kinderfilosofie logt internetverkeer om statistieken te kunnen opstellen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd en komen uitsluitend bij onze hostingpartij en bij ons terecht. Wanneer u naar een pagina gaat waarop u een bestelling kunt doen wordt er ook een verbinding met een betalingssysteem gemaakt. Als u dit een probleem vindt, kunt u ons een email sturen en kunnen we de betaling op een alternatieve wijze laten plaatsvinden (bijvoorbeeld via een “tikkie”).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens
Week van de Kinderfilosofie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.