Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie van start!

In maart 2021 werd de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie opgericht. De Week van de Kinderfilosofie is daarin ondergebracht. Omdat de allereerste Week toen alle aandacht opeiste werd pas in mei een echt begin gemaakt met de stichting. Lees verder voor meer informatie over de stichting.

Het bestuur kwam in mei voor het eerst bijeen in vergadering en op gepaste afstand kon dat zelfs ‘live’.  Het bestuur bestaat uit:
Martin Slagter, voorzitter
Marianne Scheeper, oprichter en secretaris
Christianne Verheugd, oprichter en penningmeester
Lucille Hegger, bestuurslid
In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt om kinderfilosofie onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Belangrijkste vehikel daarvoor zal in eerste instantie de Week van de Kinderfilosofie zijn.
Dankzij een donatie uit een particulier fonds konden de gemaakte kosten van de afgelopen Week worden gedekt en kan de stichting met een schone lei plannen voor volgend jaar gaan maken.
Aandacht zal het komende jaar uitgaan naar het verder optuigen van een raamwerk voor de Week van de Kinderfilosofie, het uitbreiden van ons netwerk en naar de mogelijke manieren om onze activiteiten te bekostigen.

Het bestuur wordt bijgestaan door een groep ‘denkwijzen’ die als klankbord fungeren voor onze ideeën. Ook daarmee heeft een eerste bijeenkomst plaats gevonden. Een aantal ideeën is besproken en een eerste verkenning rond het thema van volgend jaar leverde al mooie input op.

Een eigen website voor de stichting zal nog wel even op zich laten wachten, maar op de website van de Week is wel al meer informatie te vinden.

Tenslotte: onze ambities zijn groot en zeker is dat we steun kunnen gebruiken om die waar te maken. Dat kan in vele vormen, wij staan open voor gesprek en samenwerking met organisaties die er, net als wij, van overtuigd zijn dat filosoferen kinderen heel veel nuttige vaardigheden leert.
Ook financieel kunnen we steun gebruiken om verdere ontwikkeling van onze plannen mogelijk te maken. Je kunt ons in die zin o.a. steunen middels onze ‘vriendenkring’, daarover lees je hier meer.
Al het nieuws rondom de Week van de Kinderfilosofie zullen we blijven communiceren via onze nieuwsbrief. Het helpt ons ook als je geïnteresseerden wijst op ons initiatief en onze nieuwsbrief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *