Aan de slag met het denk-doe boekje
'Bomen over de natuur'

Dit denk-doeboek is uitgegeven ter gelegenheid van de Week van de Kinderfilosofie 2021. Iedereen die van 9 t/m 17 april met kinderen gaat filosoferen over de natuur kan fysieke uitdeelexemplaren aanvragen bij info@weekvandekinderfilosofie.nl. Dat geldt voor scholen, kinderopvang, culturele instellingen, etc. Met dit boekje willen we kinderen laten filosoferen over de natuur.
Het denk-doeboek is mogelijk gemaakt door Uitgeverij Filosovaardig.