Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie

De Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie heeft als doel kinderfilosofie onder de aandacht te brengen bij een breed publiek in het algemeen en specifieke groepen in het bijzonder.
Als kinderfilosofie groeit kunnen meer kinderen de belangrijke vaardigheden verwerven die aangeleerd worden door te filosoferen.

Wat

Activiteiten en publiciteit

De stichting wil kinderfilosofie een podium geven en in de schijnwerpers zetten. De praktijk van het filosoferen met kinderen verdient veel meer aandacht zodat iedereen het belang én het plezier van filosoferen met kinderen kan ontdekken.

De stichting organiseert daarom eens per jaar de Week van de Kinderfilosofie. De Week biedt  een platform voor aanbieders van kinderfilosofie. Activiteiten tijdens de Week worden ondersteund door diverse  overkoepelende acties en publiciteit, verzorgd door de Stichting.

Naast de Week organiseert of faciliteert de stichting andere activiteiten die bijdragen aan de bekendheid van kinderfilosofie bij diverse doelgroepen

Wie

Organisatie

De Stichting heeft een bestuur en een dagelijks bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de formele kanten van de stichting en voor het beleid.

Het dagelijks bestuur (secretaris en penningmeester) is belast met de uitvoering van concrete projecten.

Het bestuur wordt bijgestaan door een groep “denkwijzen”. Zij dienen het bestuur als klankbord waar het gaat om beleidsontwikkeling, positionering en de concrete invulling van sommige activiteiten.

 

Waarom

Kinderfilosofie verdient een grotere plaats

Kinderfilosofie verdient een veel grotere plaats in het leven van kinderen. In een filosofisch gesprek leren kinderen kritisch en logisch denken, onderzoeken, een open houding aan te nemen, te luisteren en samen verder te komen in een “denkonderzoek”. Allemaal vaardigheden die zeer belangrijk zijn in hun latere leven, om als volwaardig burger mee te kunnen doen in een democratische maatschappij. 

Bovendien is filosoferen uitdagend, leuk en houdt het de kinderlijke verwondering levend.

Tenslotte: in een maatschappij waarin prestatiedruk zelfs voor jonge kinderen al voelbaar is, is filosoferen een welkome oase;  bijdragen aan een filosofisch onderzoek worden niet gemeten of beoordeeld en foute antwoorden bestaan niet in de wereld van de kinderfilosofie.

Bestuur

ADRIAAN WAGENAAR

voorzitter

Christianne Verheugd

oprichter | penningmeester

Marianne Scheeper

oprichter | secretaris

Lucille Hegger

bestuurslid