Tijdens de Week van de Kinderfilosofie kan iedereen het belang én het plezier van filosoferen met kinderen ontdekken!  
Het thema van de Week van 2023 is “WAARDELOOS OF WAARDEVOL?”
Onze mascotte, de uil Ludo, geeft het goede voorbeeld. Hij vindt niets leuker dan vragen uit zijn vragenpet toveren en spelen met gedachten over mogelijke antwoorden.

Tijdens de Week organiseren kinderfilosofen, leerkrachten en andere begeleiders van kinderen  van alles om ook jou te laten ontdekken hoe leuk filosoferen is. Doe ook mee!

Vanaf januari kun je weer activiteiten aanmelden voor de Week van 2023. 

10 REDENEN OM TE FILOSOFEREN MET KINDEREN:

Het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren neemt toe.
Kinderen en jongeren leren beter naar elkaar te luisteren.
Hun cognitieve vaardigheden verbeteren. Denk aan het begrijpen van het verschil tussen deel en geheel, mening en feit en het herkennen van tegenstellingen.
Het bevordert tolerantie. Kinderen en jongeren leren dat denkbeelden van anderen ook interessant zijn.
Kinderen en jongeren leren inzien wat de voordelen zijn van de waarheid vertellen.
Kinderen en jongeren leren een moediger houding aan, door in gesprekken ervaring op te doen met het opperen van tegengestelde meningen.
Kinderen en jongeren gaan zelf verder nadenken of doorpraten over de besproken thema’s.
Ze onderzoeken filosofische veronderstellingen achter politiek en reclame. Zo wordt weerstand opgebouwd tegen manipulatie door politici en reclamemakers.
Ze onderzoeken filosofische veronderstellingen achter kunst, wetenschap, wiskunde, maatschappijwetenschappen en taal en leren zo verbanden te zien.
Kinderen en jongeren vergroten hun vermogen om verschillen te verwelkomen, in plaats van zich hierdoor bedreigd te voelen.
Overweldigend aantal titels aangemeld!

Voor de nieuwe boekverkiezing van het Beste Filosofische Kinderboek is een overweldigend aantal titels aangemeld. De aanmeldtermijn is inmiddels verstreken. De jury krijgt het er maar druk mee, daarom is besloten hen iets langer de tijd te geven om tot...

Lees verder

HET BEST FILOSOFISCHE KINDERBOEK

Jury- en publieksprijs!

De boekverkiezing van 20222 was een succes dus organiseren we die in 2023 ook weer. Dit keer met een zowel een jury- als een publieksprijs. En een prijsuitreiking tijdens de feestelijke afsluiting van de Week!
Welk kinderboek, dat in 2022 uitkwam,  zet jonge lezers aan tot bespiegelingen over filosofische vraagstukken of roept filosofische vragen op?

DE 'WEGGEVER' VAN 2023

Je hoort meer in januari

Ook in 2023 geven we graag wat weg. Iets dat iedereen aanzet tot denken, vragen, bespiegelen en verwonderen. In de klas, op het schoolplein of aan de keukentafel. Wat we voor de komende Week ter beschikking stellen hoor je in januari 2023, dus blijf ons volgen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

EEN LANDELIJKE ACTIVITEIT

Nog even geduld....

We ontwikkelen een activiteit die wij in een landelijke versie zullen organiseren maar die gemakkelijk te kopiëren zal zijn op kleine en/of plaatselijke schaal. Ook hier verschijnt meer nieuws over in januari. Nog even geduld dus!

Wat is kinderfilosofie?

Dit filmpje geeft een eenvoudige uitleg over alles dat filosoferen met kinderen te bieden heeft. 

Waarom kinderfilosofie?

Kinderen en volwassenen aan het woord over de vraag waarom we meer en vaker moeten filosoferen met kinderen.