Over ons

De Week van de Kinderfilosofie is een publiekscampagne om kinderfilosofie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. De vaardigheden die kinderen zich eigen kunnen maken door te filosoferen zijn onontbeerlijk om op een vreedzame manier samen te kunnen leven in een diverse en complexe maatschappij. Mede daarom verdient kinderfilosofie meer aandacht.
De Week van de Kinderfilosofie is
ondergebracht in een stichting.  

Wat

Activiteiten en publiciteit

De missie van de Week van de Kinderfilosofie is om kinderfilosofie bij een breed publiek meer bekendheid te geven. Dat doen we door twee elkaar versterkende componenten te combineren.

Ten eerste brengen we allerlei activiteiten, waarin tijdens de week wordt gefilosofeerd met kinderen, samen op één platform: deze website. Bovendien faciliteren we die activiteiten waar kan en waar nodig.

Daarnaast zorgen wij voor overkoepelende publiciteit, zodat alle initiatieven zichtbaar worden. Zo maken we van allerlei kleine lichtstraaltjes als het ware een sterke schijnwerper. 

Wie

Een gezamenlijke inspanning

In december 2020 begonnen  Marianne Scheeper en Christianne Verheugd met het opzetten van deze eerste Week van de Kinderfilosofie. Hun plannen werden omarmd door samenwerkingspartners en kinderfilosofen. Daardoor werden zij aangespoord alles op alles te zetten om de Week ook daadwerkelijk te realiseren en van de grond te krijgen. 

Gelukkig verlenen velen hun medewerking en staat er nu een eerste editie waar we allemaal trots op zijn!

 

Waarom

Kinderfilosofie verdient een grotere plaats

Kinderfilosofie verdient een veel grotere plaats in het leven van kinderen. In een filosofische oefening of gesprek leren kinderen kritisch en logisch denken, onderzoeken, een open houding aan te nemen, te luisteren en samen verder te komen in een “denkonderzoek”. Allemaal vaardigheden die zeer belangrijk zijn in hun latere leven, om als volwaardig burger mee te kunnen doen in een democratische maatschappij. 

Bovendien is filosoferen uitdagend, leuk en houdt het de kinderlijke verwondering levend.

Tenslotte: in een maatschappij waarin prestatiedruk zelfs voor jonge kinderen al voelbaar is, is filosoferen een welkome oase;  bijdragen aan een filosofisch onderzoek worden niet gemeten of beoordeeld en foute antwoorden bestaan niet in de wereld van de kinderfilosofie.

Christianne Verheugd

programma manager/webredacteur

'Daar waar het antwoord niet vaststaat, bevindt zich de speeltuin van het leven.' Een levenshouding die de ene dag beter lukt dan de andere. Kinderen hebben die houding vaak van nature. Hoe mooi om die door filosofie verder te ontwikkelen. christianne@weekvandekinderfilosofie.nl

Marianne Scheeper

Programma manager

Door samen na te denken over filosofische vragen en verschillende meningen te horen, leer je je te verplaatsen in de ander. Als kinderen ontdekken dat wij het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag! marianne@weekvandekinderfilosofie.nl

Linda van Denderen

project team

Ik zet graag jong en oud, in scholen, musea, bedrijven en op straat aan het denken met precisie en speelsheid. Ik nodig iedereen uit deze week op expeditie te gaan in je eigen en elkaars gedachten. Laten we spelen. Laten we denken. Laten we spelen met gedachten.

Fabien van der Ham

project team

Fabien van der Ham wil opvoeders inspireren om te filosoferen met kinderen. Dit doet zij met het inspiratieplatform filosovaardig.nl. In de bijbehorende Webshop Kinderfilosofie vinden geïnteresseerden een uitgebreid assortiment materialen om bij het filosoferen te gebruiken. Daarnaast geeft Filosovaardig prikkelende denkspellen en boeken uit.

Jan-Bram van Luit

project team

Vergaart euro’s in het land der scholen. Heeft de beroepsopleidingen FMKJ en Socratische Gespreksleider genoten en ervan genoten. Onlangs omgedoopt van Schoolfilosoof tot Coach Ontregeling. Helpt met filoliefde bij het organiseren van ‘De Week van de Kinderfilosofie’. Is zeer benieuwd in hoeverre waarnemingen in de natuur waarmeningen zijn.

Paulien Hilbrink

dag van de kinderfilosofie

Verhalen zijn belangrijke voeding voor het eigen denken. Het loont daarom de moeite om met aandacht te luisteren naar elkaars verhalen en om kritisch vragen te stellen. Samen denken is leuk en spannend. Juist voor kinderen! Met hun open blik wisselen ze eenvoudig van perspectief.

Vivienne Janssen

Dag van de Kinderfilosofie

Vivienne Janssen / het Hoofdpodium ontwikkelt als ‘VragenMaker’ vraagprojecten waar jong en oud de verwonderende wereld van de filosofische vraag onderzoeken. Op scholen, festivals, in parken en op straat komt het denken in beweging. Zodat je met ‘slechts’ de vraag als ‘wapen’ mentaal weerbaarder wordt.

Sylwia Falinska

Berrie Heesenprijs

Sylwia Falińska is kinderfilosoof en coördinator van de Berrie Heesen Prijs. Ze filosofeert met kinderen en jongeren in Arnhem en omgeving. Daarnaast doceert ze filosofie en is de trotse mentor van klas A1A op ds. Pierson College in ’s-Hertogenbosch.