Over ons

De Week van de Kinderfilosofie is een campagne om kinderfilosofie bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Wij willen dat veel meer mensen het belang én het plezier van filosoferen met kinderen ontdekken. De vaardigheden die kinderen zich eigen kunnen maken door te filosoferen zijn onontbeerlijk om op een vreedzame manier samen te kunnen leven in een diverse en complexe maatschappij. Daarom zet de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie in de Week van de Kinderfilosofie de praktijk van het filosoferen met kinderen op een podium en in de spotlights.

Wat

Activiteiten en publiciteit

De missie van de Week van de Kinderfilosofie is om kinderfilosofie bij een breed publiek meer bekendheid te geven. Dat doen we door twee elkaar versterkende componenten te combineren.

Ten eerste brengen we allerlei activiteiten, waarin tijdens de week wordt gefilosofeerd met kinderen, samen op één platform: deze website. Bovendien faciliteren we die activiteiten waar kan en waar nodig.

Daarnaast zorgen wij voor overkoepelende publiciteit, zodat alle initiatieven zichtbaar worden. Zo maken we van allerlei kleine lichtstraaltjes als het ware een sterke schijnwerper. 

Wie

Een gezamenlijke inspanning

In december 2020 begonnen  Marianne Scheeper en Christianne Verheugd met het opzetten van deze eerste Week van de Kinderfilosofie. Hun plannen werden omarmd door samenwerkingspartners en kinderfilosofen. Daardoor werden zij aangespoord alles op alles te zetten om de Week ook daadwerkelijk te realiseren en van de grond te krijgen. 

Gelukkig verlenen velen hun medewerking en zijn er al twee succesvolle edities gerealiseerd.

Waarom

Kinderfilosofie verdient een grotere plaats

Kinderfilosofie verdient een veel grotere plaats in het leven van kinderen. In een filosofische oefening of gesprek leren kinderen kritisch en logisch denken, onderzoeken, een open houding aan te nemen, te luisteren en samen verder te komen in een “denkonderzoek”. Allemaal vaardigheden die zeer belangrijk zijn in hun latere leven, om als volwaardig burger mee te kunnen doen in een democratische maatschappij. 

Bovendien is filosoferen uitdagend, leuk en houdt het de kinderlijke verwondering levend.

Tenslotte: in een maatschappij waarin prestatiedruk zelfs voor jonge kinderen al voelbaar is, is filosoferen een welkome oase;  bijdragen aan een filosofisch onderzoek worden niet gemeten of beoordeeld en foute antwoorden bestaan niet in de wereld van de kinderfilosofie.

Christianne Verheugd

programma manager/penningmeester

'Daar waar het antwoord niet vaststaat, bevindt zich de speeltuin van het leven.' Een levenshouding die de ene dag beter lukt dan de andere. Kinderen hebben die houding vaak van nature. Hoe mooi om die door filosofie verder te ontwikkelen. christianne@weekvandekinderfilosofie.nl

Marianne Scheeper

Programma manager/Secretaris

Door samen na te denken over filosofische vragen en verschillende meningen te horen, leer je je te verplaatsen in de ander. Als kinderen ontdekken dat wij het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heb ik een mooie dag! marianne@weekvandekinderfilosofie.nl