Beste Filosofische Kinderboek 2023

Sinds 2023 reikt de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie (SPPK)  een prijs uit aan het beste filosofische kinderboek van het voorafgaande jaar. Welk kinderboek zet jonge lezers aan tot bespiegelingen over filosofische vraagstukken of roept filosofische vragen op?
Er is zowel een juryprijs als een publieksprijs. De prijs bestaat uit een wisseltrofee voor de jurywinnaar, de zogenaamde Ludoq en in 2024 is er ook een geldbedrag van €1000,-voor de jurywinnaar.
Winnaar(s) worden bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt tijdens de Week van de Kinderfilosofie, van 13 t/m 21 april 2024.

Achtergrond

In 2022 ontstond kort voor de Week van de Kinderfilosofie het idee om een publieksverkiezing te organiseren rondom een aantal veel geprezen en gelezen kinderboeken met filosofische inslag. Er werd een aantal boeken op een lijst gezet en mensen konden via een pagina op de website stemmen. De prijs was ‘de eer’.
Zowel schrijvers als publiek reageerden enthousiast.
Het jaar daarop besloten we deze prijs verder uit te bouwen met een heuse vakjury-prijs en een aandenken in de vorm van de zogenaamde Ludoq (zie foto).
In 2024 kunnen we ook een geldprijs van €1000,- voor de jurywinnaar uitloven. 

Rondom de prijs make we uiteraard publiciteit, alle titels van de shortlist hebben daar profijt van!

Welke boeken?

Het gaat om kinderboeken voor de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.
Het gaat niet om boeken die expliciet filosofische oefeningen of opdrachten bevatten of om educatieve (school)boeken.

Het gaat om proza, poëzie, prentenboeken of beeldverhalen voor kinderen die de jonge lezers aanzetten tot bespiegelingen over filosofische vraagstukken of die filosofische vragen opwerpen bij de lezers.

Het boek moet zijn verschenen in 2023 en oorspronkelijk in het Nederlands geschreven. Ver- en hertalingen kunnen niet meedingen naar de prijs.

Benieuwd waar de jury vorig jaar vooral op beoordeelde? Lees hier het complete juryverslag over de titels die vorig jaar op de shortlist stonden.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Tegenover deelname staat een aantal leuke dingen die vanuit de Week van de Kinderfilosofie worden geregeld.
Lees er hieronder meer over.

De jury

De jury bestaat uit:

Frank Meester is filosoof, publicist en geeft les aan The School of Life. Hij schreef samen met Stine Jensen het kinderboek Hoe voed ik mijn ouders op?, dat bekroond werd met een vlag en wimpel van de griffeljury. Zijn boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen stond op de shortlist van de Socratesbeker voor het beste filosofieboek van dat jaar. Onlangs verscheen van zijn hand het spraakmakende Feminisme voor mannen en andere wezens.

Annelies Appelhof is kinderfilosoof, acteur en theatermaker en oprichter van de zAAk A, een stichting voor jeugdtheAter & kinderfilosofie. Haar voorstellingen Wie jij dAn wel niet bent 9+ en Chef KAnin – LAAt zich niet kisten 8+ werden door de vakjury genomineerd voor de Berrie Heesenpijs van het Centrum Kinderfilosofie Nederland en Wie jij dAn wel niet bent won de publieksprijs. Momenteel toert ze langs Nederlandse theaters met de bAAs 5+. 

Annelies Beck ontving vorig jaar als eerste de Ludoq voor haar boek Gedachten Denken. Zij is schijver en tv-journalist. Ze begon ooit bij het Vlaamse Jeugdjournaal. Ze heeft een passie voor lezen en schrijven.

Suzanna Kooijmans, één van de Jonge Denkers. Jaarlijks wordt in december een aantal jonge denkers des vaderlands gekozen. Het gaat om middelbare scholieren die een essay schrijven over een onderwerp. Het daaropvolgende jaar trekken zij door het land om filosofie onder de aandacht te brengen.

NB.  Frank Meester is adviseur voor het kinderboek van de Maand van de Filosofie. Daarom onthoudt hij zich van stemming bij de eventuele beoordeling van dit boek.

Voorwaarden voor deelname

Een uitgeverij kan een titel aanmelden onder de volgende voorwaarden:

  • Per boek wordt 25 euro ‘inschrijfgeld’ betaald.
  • Van elke titel dienen 3 exemplaren te worden opgestuurd, plus één pdf-versie (i.v.m. verblijf juryleden in het buitenland).
  • Bij nominatie op de shortlist dienen nog eens 3 exemplaren ter beschikking te worden gesteld. Die worden o.a. gebruikt voor het maken van een lesinstructie en als prijs die we tijdens of in het kader van de Week van de Kinderfilosofie kunnen weggeven.
  • Bij nominatie op de shortlist worden schrijvers en/of uitgevers verzocht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
  • Aanmelden kan middels de knop hieronder. Problemen? Stuur dan een mail naar christianne@weekvandekinderfilosofie.nl.  
  • Aanmelding van het boek moest uiterlijk 7 januari 2024 binnen zijn. Aanmelden kan dus niet meer.

Wat staat er tegenover deelname?

De Stichting Promotie en Publiciteit zorgt van haar kant voor het volgende:

  • Publiciteit voor alle inzendingen via de nieuwsbrieven en op de website voorafgaand en tijdens de Week van de Kinderfilosofie; over de prijs en de prijswinnaars zullen diverse persberichten naar diverse media worden verstuurd
  • Lisa Roozen maakt een podcast over de vijf boeken op de shortlist. De podcast wordt verspreid via haar website en via de site van de Week, nieuwsbrief, persberichten ed.
  • De vijf genomineerde boeken krijgen extra aandacht tijdens de Week, op de website. social media en anderszins.
  • Bij alle vijf de genomineerde boeken zal een eenvoudige (les)instructie worden gemaakt, zodat ook in de klas of thuis aan tafel over het boek gepraat en gefilosofeerd kan worden. Die is gratis te downloaden via de site van de Week van de Kinderfilosofie.

Globale planning

De aanmeldingen moeten uiterlijk 7 januari 2024 binnen zijn.

Alle aanmeldingen zullen worden gepubliceerd  op deze website.

De jury maakt eind februari de shortlist van 5 titels bekend.
Vanaf begin april kan het publiek daarna  stemmen op die vijf titels. Op deze website wordt een pagina met alle vijf boeken gemaakt, met een korte omschrijving en een link om het boek te bestellen.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Week van de Kinderfilosofie 2024, 13 t/m 21 april. Nadere informatie volgt z.s.m.

Deze editie van de prijs voor het Beste Filosofische Kinderboek wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de ISVW.