Beste Filosofische Kinderboek 2022

De Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie (SPPK) heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen voor het beste filosofische kinderboek van het jaar (2022). Welk kinderboek zet jonge lezers aan tot bespiegelingen over filosofische vraagstukken of roept filosofische vragen op?
Er is zowel een juryprijs als een publieksprijs. Er is geen geld verbonden aan deze prijs, maar wel een kunstwerk te winnen. De winnaar(s) worden bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt tijdens de Week van de Kinderfilosofie, van 15 t/m 23 april 2023.
Inmiddels is de ‘longlist’ bekend; maar liefst 33 titels zijn aangemeld! De jury heeft dan ook iets langer de tijd nodig om tot een shortlist te komen. Dat zal begin maart zijn.

Achtergrond

In 2022 ontstond kort voor de Week van de Kinderfilosofie het idee om een publieksverkiezing te organiseren rondom een aantal veel geprezen en gelezen kinderboeken met filosofische inslag. Er werd een aantal boeken op een lijst gezet en mensen konden via een pagina op de website stemmen. De prijs was ‘de eer’. Zowel schrijvers als publiek reageerden enthousiast. Daarom is besloten om deze verkiezing in 2023 voort te zetten en verdere invulling te geven.

Welke boeken?

Het gaat om kinderboeken voor de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.
Het gaat niet om boeken die expliciet filosofische oefeningen of opdrachten bevatten of om educatieve (school)boeken.

Het gaat om proza, poëzie, prentenboeken of beeldverhalen voor kinderen die de lezers aanzetten tot bespiegelingen over filosofische vraagstukken of die filosofische vragen opwerpen bij de lezers. Het boek moet zijn verschenen in 2022 en oorspronkelijk in het Nederlands geschreven. 

Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Tegenover deelname staat een aantal leuke dingen die vanuit de Week van de Kinderfilosofie worden geregeld. Lees er hieronder meer over.OO

De jury

De jury bestaat uit:

Frank Meester is filosoof, publicist en geeft les aan The School of Life. Hij schreef samen met filosoof Stine Jensen twee boeken over opvoeden en toerde met haar door het land.

Annelies Appelhof is kinderfilosoof en zij maakt en speelt filosofische theatervoorstellingen voor kinderen onder de naam de zAAk A. De laatste voorstelling ‘Wie jij dan wel niet bent’ stelt vragen aan de orde over identiteit; kan je kiezen wie je bent?

Een Jonge Denker. Jaarlijks wordt in december een aantal jonge denkers des vaderlands gekozen. Het gaat om middelbare scholieren die een essay schrijven over een onderwerp. Het daaropvolgende jaar trekken zij door het land om filosofie onder de aandacht te brengen.

NB.  Frank Meester is adviseur voor het kinderboek van de Maand van de Filosofie. Daarom onthoudt hij zich van stemming bij de eventuele beoordeling van dit boek.

Voorwaarden voor deelname

Een uitgeverij kan een titel aanmelden onder de volgende voorwaarden:

 • Per boek wordt 25 euro ‘inschrijfgeld’ betaald.
 • Van elke titel dienen 3 exemplaren te worden opgestuurd.
 • Per schrijver kan maximaal 1 titel worden aangemeld.
 • Bij nominatie op de shortlist dienen nog eens 3 exemplaren ter beschikking te worden gesteld. Die worden o.a. gebruikt voor het maken van een lesinstructie en als prijs.
 • Na nominatie op de shortlist worden schrijvers en/of uitgevers verzocht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
 • Aanmelden kan middels de knop hieronder. Problemen? Stuur dan een mail naar christianne@weekvandekinderfilosofie.nl.  
 • Aanmelding van het boek moet uiterlijk 7 januari binnen zijn

Wat staat er tegenover deelname?

De Stichting Promotie en Publiciteit zorgt van haar kant voor het volgende:

 • Publiciteit voor alle inzendingen via de nieuwsbrieven en op de website voorafgaand en tijdens de Week van de Kinderfilosofie; over de prijs en de prijswinnaars zullen diverse persberichten naar diverse media worden verstuurd
 • Onder voorbehoud: Lisa Roozen maakt (een) podcast(s) over de vijf boeken op de shortlist. De podcast wordt verspreid via haar website en via de site van de Week, nieuwsbrief, persberichten ed.
 • De vijf genomineerde boeken krijgen extra aandacht tijdens de Week, zowel op de website als anderszins.
 • Bij alle vijf de genomineerde boeken zal een eenvoudige lesinstructie worden gemaakt, zodat ook in de klas over het boek gepraat en gefilosofeerd kan worden. Die is gratis te downloaden via de site van de Week van de Kinderfilosofie.

Globale planning

De aanmeldingen moeten uiterlijk 7 januari 2023 binnen zijn.

Alle aanmeldingen zullen worden gepubliceerd  op deze website.

De jury maakt rond 15 februari de shortlist van 5 titels bekend.
Vanaf maart kan het publiek daarna  stemmen op die vijf titels. Op deze website wordt een pagina met alle vijf boeken gemaakt, met een korte omschrijving en een link om het boek te bestellen.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens afsluiting van het Waardetransport van de Week van de Kinderfilosofie op zaterdagmiddag 22 april bij de ISVW te Leusden.