Een activiteit organiseren

Tijdens de Week van de Kinderfilosofie willen we zoveel mogelijk kinderen laten filosoferen over het thema Intieme Vreemden en/of de vraag Kun je vrienden zijn met een vreemde? Daartoe organiseren kinderfilosofen, leerkrachten en andere begeleiders activiteiten en lessen. Al die initiatieven bundelen we en maken we zichtbaar op de pagina Activiteiten.

Wil jij ook bijdragen door te filosoferen met kinderen? Op deze pagina vind je alle informatie die je op weg helpt. En het aanmeldformulier natuurlijk!

INFORMATIE

Hoe kan ik een buitenschoolse activiteit organiseren?

Heel leuk als je een buitenschoolse activiteit wil organiseren! Het is niet ingewikkeld, in dit document leggen we uit wat de bedoeling is, zodat je aan de slag kunt. Als je activiteit ‘staat’ kun je hem aanmelden via de knop rechts in dit scherm en wordt hij gepubliceerd op deze site.

Hoe kan ik mijn activiteit promoten?

We hebben een document gemaakt met allerlei tips en informatie om te zorgen dat jouw activiteit de aandacht krijgt die het verdient. 

Kan ik een kinderfilosoof inhuren voor een activiteit in de WvdK?

Ja, althans we gaan ons best doen een match te vinden! Vul dit formulier in en je hoort zo snel mogelijk wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik lesmateriaal vinden om mee aan de slag te gaan in de WvdK?

Jazeker, onder het kopje Lesmateriaal vind je vanaf half maart allerlei materiaal om mee aan de slag te gaan. Zie ook elders op deze pagina.
Vergeet niet je activiteit aan te melden, dan is het zichtbar op deze site

INFORMATIE

Kan ik filosoferen op school tijdens de Week?

Natuurlijk! 
Heb je ervaring met filosoferen, dan vind je vanaf uiterlijk half maart onder Lesmateriaal inspiratie om mee aan de slag te gaan. Er zal materiaal zijn dat aansluit bij het Filosofie Doeboek, materiaal dat past bij het kinderboek van de Maand van de Filosofie van Mirjam Oldenhave en tenslotte zal in samenwerking met Stichting Vreemdelingenwerk Nederland materiaal worden ontwikkeld.

Je kunt ook een kinderfilosoof uit het netwerk van het Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN) inhuren. 

Schoolactiviteiten willen we graag zichtbaar maken op deze site, dus meld ze aan via dit formulier!

Ik heb iets gehoord over gratis ansichtkaarten om uit te delen aan de kinderen...?

Voor alle kinderen die in deze week filosoferen is er set ansichtkaarten om mee naar huis te nemen. Het zijn kleurige kaarten met elk een “vreemde vraag”, uiteraard met een filosofisch karakter. Daar kun je thuis of via de post of online met de hashtag “vreemde vragen” over door filosoferen. Bij het aanmelden van je activiteit kun je ze direct bestellen.

Hoe kan ik zelf kinderfilosoof worden?

Er zijn diverse opleidingen die je kunt volgen. Voor een compleet overzicht, klik hier.

AANMELD FORMULIER

Jouw activiteit voor 2022 aanmelden

Hier kun je jouw activiteit voor de Week van de Kinderfilosofie 2022 aanmelden. Bij aanmelding kun je direct het weggevertje voor alle kinderen die meedoen bestellen.