Tijdens de Week van de Kinderfilosofie (15 t/m 23 april) kan iedereen het belang én het plezier van filosoferen met kinderen ontdekken!  

Onze mascotte, de uil Ludo, geeft het goede voorbeeld. Hij vindt niets leuker dan vragen uit zijn vragenpet toveren en spelen met gedachten over mogelijke antwoorden.

Het thema van de Week van 2023 is “WAARDELOOS OF WAARDEVOL?” Tijdens de Week organiseren kinderfilosofen, leerkrachten en andere begeleiders van kinderen  van alles om ook jou te laten ontdekken hoe leuk filosoferen is. Doe ook mee!

10 REDENEN OM TE FILOSOFEREN MET KINDEREN:

Het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren neemt toe.
Kinderen en jongeren leren beter naar elkaar te luisteren.
Hun cognitieve vaardigheden verbeteren. Denk aan het begrijpen van het verschil tussen deel en geheel, mening en feit en het herkennen van tegenstellingen.
Het bevordert tolerantie. Kinderen en jongeren leren dat denkbeelden van anderen ook interessant zijn.
Kinderen en jongeren leren inzien wat de voordelen zijn van de waarheid vertellen.
Kinderen en jongeren leren een moediger houding aan, door in gesprekken ervaring op te doen met het opperen van tegengestelde meningen.
Kinderen en jongeren gaan zelf verder nadenken of doorpraten over de besproken thema’s.
Ze onderzoeken filosofische veronderstellingen achter politiek en reclame. Zo wordt weerstand opgebouwd tegen manipulatie door politici en reclamemakers.
Ze onderzoeken filosofische veronderstellingen achter kunst, wetenschap, wiskunde, maatschappijwetenschappen en taal en leren zo verbanden te zien.
Kinderen en jongeren vergroten hun vermogen om verschillen te verwelkomen, in plaats van zich hierdoor bedreigd te voelen.

HET BEST FILOSOFISCHE KINDERBOEK

Jury- en publieksprijs!

De boekverkiezing van 2022 was een succes dus organiseren we die in 2023 ook weer. Dit keer met een zowel een jury- als een publieksprijs. En een prijsuitreiking tijdens de feestelijke afsluiting van de Week!
Welk kinderboek, dat in 2022 uitkwam,  zet jonge lezers aan tot bespiegelingen over filosofische vraagstukken of roept filosofische vragen op?

DE 'WEGGEVER' VAN 2023

Een mini-doeboekje

Ook in 2023 geven we graag wat weg. Iets dat iedereen aanzet tot denken, vragen, bespiegelen en verwonderen. In de klas, op het schoolplein of aan de keukentafel. Dit jaar is het een boekje waarmee kinderen direct aan de slag kunnen. 

DE KINDER KEURINGSDIENST
VAN WAARDE

Iedereen doet mee en wij doen het waardetransport!

Als je deze week filosofeert over de waarde van iets, maakt je als vanzelf deel uit van de Kinder(filosofische) Keuringsdienst van Waarde.

De Week van de Kinderfilosofie is natuurlijk nieuwsgierig naar wat kinderen van waarde vinden en waarom. Daarom organiseren wij het waardetransport: we rijden met een grote schatkist door Nederland en Vlaanderen om te verzamelen wat kinderen van waarde vinden. We sluiten de zoektocht en de Week af met een openbare  bijeenkomst waarin we alles in de schatkist nog eens bespreken.

Wat is kinderfilosofie?

Dit filmpje geeft een eenvoudige uitleg over alles dat filosoferen met kinderen te bieden heeft. 

Waarom kinderfilosofie?

Kinderen en volwassenen aan het woord over de vraag waarom we meer en vaker moeten filosoferen met kinderen.